شهریور ۱۷، ۱۳۸۴

?? ????? ????????? ????? ???? ?????? ??? ???? ???? ???? ? ???? ???? ??? ????? ??? ???? ?? ???? ????? ???? ??? ???? ????? ?? ?? ?? ?????? ?? ?? ??? ????? ???? ??? ? ?????? ????? ?? ?? ??? ???? ???? ?? ??????? ????? ??.
?? ?? ??? ????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ?? ?? ?? ( ?? ????? ?? ) ????? ???? ???? ?? ??? ? ?? ??

خرداد ۱۴، ۱۳۸۲

راز

آب از دیار دریا
با مهر مادرانه
آهنگ خاک می کرد ؛
بر گ�رد خاک می گشت
گَرد ملال او را
از چهره پاک می کرد ؛
از خاکیان ندانم
ساحل به او چه می گ�ت
کان موج نازپرورد
سر به سنگ می زد ،
خود را هلاک می کرد..........

�ریدون مشیری-رامین

خرداد ۰۱، ۱۳۸۲

زندگی

زندگی رسم خوشایندی است
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ
زندگی پرشی دارد اندازه ی عشق
زندگی چیزی نیست که لب طاقچه ی عادت از یاد من و تو برود
زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد
زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی می پیچد
زندگی گل به توان ابدیت
زندگی ضرب زمین در ضربان دلهاست
زندگی هندسه ساده ی تکرار ن�سهاست
هر کجا هستم باشم
آسمان مال من است
حنجره، �کر، هوا، عشق، زمین، مال من است
آری آری، آری آری
زندگی زیباست
زندگی آتشگهی دیرنده پا برجاست
گر بی�روزیش، شعله اش در هر کران پیداست
ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست

رامین

اردیبهشت ۲۰، ۱۳۸۲

وقتی یه آدم تو حل یه مسأله کم میاره چی کار می کنه؟؟؟....
غیر از اینه که صورت مسأله رو پاک می کنه؟؟؟....

رامین

اردیبهشت ۱۷، ۱۳۸۲

برای زیستن دو قلب لازم است:
قلبی که دوست بدارد ، قلبی که دوستش بدارند ؛
قلبی که هدیه کند ، قلبی که بـپـذیـرد ؛
قلبی که بگوید ، قلبی که جواب بگوید ؛
قلبی برای من ، قلبی برای انسانی که من می خواهم...

شاملو-رامین

اردیبهشت ۱۰، ۱۳۸۲

ناگه غروب...

مستيم،مستيم،مستيم
مستيم دانيم هستيم
اي همچو من بر زمين او�تاده
برخيز،شب دير گاهست،بر خيز
ديگر نه دست و نه ديوار
ديگر نه ديوار و نه دوست
ديگر نه پاي و نه ر�تار
تنها تويي با من اي خوبتر تكيه گاهم
چشمم چراغم پناهم

من بي تو از خود نشاني نبينم
تنهاتر از هر چه تنها
همداستاني نبينم
با من بمان اي خوب
اي يگانه
برخيز ،برخيز،برخيز،
با من بيا اي تو از خود گريزان
من بي تو گم مي كنم راه خانه
با من سخن سر كن اي ساكت پر �سانه
ايكاش مي شد بدانيم
ناگه غروب كدامين ستاره
ژر�اي شب را چنين بيش كرده ست؟

اخوان ثالث-رامین

اردیبهشت ۰۷، ۱۳۸۲

زبان عاقل پشت دل اوست و قلب احمق پشت زبانش.....
رامین