اردیبهشت ۲۰، ۱۳۸۲

وقتی یه آدم تو حل یه مسأله کم میاره چی کار می کنه؟؟؟....
غیر از اینه که صورت مسأله رو پاک می کنه؟؟؟....

رامین

اردیبهشت ۱۷، ۱۳۸۲

برای زیستن دو قلب لازم است:
قلبی که دوست بدارد ، قلبی که دوستش بدارند ؛
قلبی که هدیه کند ، قلبی که بـپـذیـرد ؛
قلبی که بگوید ، قلبی که جواب بگوید ؛
قلبی برای من ، قلبی برای انسانی که من می خواهم...

شاملو-رامین